Kompetanse

page1_pic1-300x116

Kompetanse gir verdiskapning gjennom anvendelse

Med over 20 års erfaring fra bransjen innen nettverk- og systemintegrasjon, har vi tilegnet oss både dybde- og breddekompetanse. Vi har arbeidet hos både store og mellomstore forhandlere av produkter og tjenester. Erfaring fra både offentlige og private virksomheter i alle størrelser og vertikaler. En haug med produktsertifiseringer i årenes løp. Men det viktigste er at vi med dette livsløpet kan være en god samtalepartner for våre kunder.

Rådgivning

page2_pic2-300x116

IT rådgivning for små og mellom-store bedrifter

Før du kan gi råd må du ha evnen til å lytte. For å forstå må du ha kunnskap og erfaring som fanger opp det som kunden formidler. For at rådene skal være fornuftige må du kunne sette deg i kundens sted, skifte perpsektiv uten å gå på bekostning av seriøsitet og faglig forsvarlighet. Det tar tid å komme dit, det tar tid å bli en god rådgiver. Med over 20 år i bransjen har vi mye å dele med de som er interessert.

 

Implementering

page3_pic3-300x116

Komplisert men enkelt,  enkelt men effektivt

Hold det enkelt er vårt mantra. Det er ikke vanskelig å komplisere noe. Det er krevende å forenkle noe som er komplisert. Men det enkle skal også være sikkert og rimelig i forhold til verdien av det som skal beskyttes. Ingen av delene trenges å ofres, når kompetansen og villigen er der. Dette er kjernen i vår forretningsfilisofi, derfor har vi kalt selskapet Easy IT.